putování krajinou permakultury

Jedlý prales a další krásné pozemky

Inspirace, sdílení zkušeností, pobyt v krásné přírodě Máchova kraje.

Pojeďte s námi objevit lesní zahrady a permakulturní projekty na Kokořínsku. Místa obhospodařovaná v souladu s přírodou. Projdeme několik velkých pozemků, někdy zvaných rodové statky, kde najde inspiraci kdokoliv, kdo rád naslouchá přírodě nebo hledá místo, kde lze dobře naslouchat sám sobě.

Zázemím akce je Jedlý Prales Kamila Fišera poblíž Skalky u Doks.

Těšíme se na vás

Lada & kamil & Stáňa

Lada Svobodová

průvodkyně

Kamil Fišer

Jedlý prales, zázemí akce

Stáňa Šálková

organizace akce

zajímá vás více o

lesních zahradách, jedlých lesních zahradách, jedlém lese?

Jedlá lesní zahrada je uměle (tedy člověkem) vytvořený ekosystém, pečlivě navržený, založený a udržovaný, jehož hlavním účelem je produkce výnosů pro člověka.

Je vhodné zmínit, že Jedlou lesní zahradu můžeme založit v jakémkoliv měřítku – od malých zahrad velikosti několika stovek metrů čtverečných až po velké pozemky v řádech hektarů. Na ty velké zahrady se zaměříme během našeho zářijového putování krajinou permakultury.

Téma je to pestré a košaté. Pokud se do něch chcete více ponořit, prozkoumejte stránky Kamila Fišera, kde se o jedlých lesních zahradách dozvíte opravdu hodně.

No a když se vydáte s námi na permakulturní putování, uvidíte to vše rovnou v praxi, na několika hektarech, a provedou nás přímo tvůrci těchto pozemků.

zázemí akce

Pozemek Kamila Fišera s názvem Jedlý Prales. Spaní venku ve stanu nebo pod širákem. Zajištěna pitná voda na místě, kadibudka a večerní povídání u ohně.

program

V pátek krátká ladící vycházka po okolí, v sobotu dopoledne prohlídka Jedlého Pralesa. Dále projdeme další 2-3 lesní zahrady / rodové statky / permakulturní projekty.

proč přijet?

tam chci být s vámi

organizační informace, cena a přihláška na putování krajinou permakultury 16. - 18. 9. 2022